Kontakt
M - revizija in svetovanje, d.o.o
Celjska cesta 19
3212 Vojnik

 
03 781 20 24
 
03 781 20 25
zdenka.habe@siol.net
mrevizija@siol.net
 
Kako do nas?

 

Dejavnost

Prva stran  /  O podjetju  /  Dejavnost
 
Revidiranje gospodarskih družb s področja trgovine, gradbeništva, kovinsko predelovalne industrije in kmetijstva ter prehrambene industrije in javnih podjetij (podlaga SRS 35)

Revidiranje društev s področja športa in kulture

Posebne vrste revizij in ostale storitve

 • ustanovitvena revizija
 • povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
 • posebna revizija
 • izredna revizija
 • revizija pripojitve
 • revizija delitve
 • prenos podjetja (s.p.) na kapitalsko družbo
 • revizija v postopkih prisilne poravnave
 • revidiranje poravnavanja obveznosti v postopkih javnih naročil
 • notranje revidiranje (autsourcing) v javnih skladih, vzgojno izobraževalnih ustanovah, občinah in zavodih
 • skrbni finančni in pravni pregledi (due diligence)